Göster
ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNDE AÇILANDEFTER NOTER TASDİK BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNDE AÇILANDEFTER NOTER TASDİK BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

28.03.2018 02:22:38

  Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasındaki "İnternet Vergi Dairesi" bölümünde 03.01.2014, 15.01.2014 ve 20.02.2014 tarihlerinde,Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinde açılan, defterlerin noter tasdik bilgileri ile ilgili  duyurularda bulunmuştu.

            20.02.2014 tarihli yapılan son duyuruya göre:

                1) Daha önce, internet ortamında doldurulan (noter, defter tasdik bilgilerinin açılmamış olduğu) "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin" yeniden doldurulmasına gerek yoktur.

            2) İnternet ortamında daha önce doldurulmuş olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri"ne girilerek, yeni açılan defter bilgileri bölümüne doğrudan, 2014 yılına ilişkin olarak tasdik ettirilen sadece, yevmiye defteri, işletme defteri ve serbest meslek kazanç defterlerinin noter bilgileri girilecektir. Bunun için herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Ancak, noter bilgilerinin her yıl güncellenmesi gerekmektedir.

            3) 2014 yılı defter bilgilerini güncelleyenler, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın 2015 yılı defter bilgilerini de güncelleyeceklerdir. Bu güncellemeler her yıl bu şekilde yapılacaktır.

            Güncelleme için:

            * GİB internet sitesine gir,

            * İnternet vergi dairesi,

            * Kullanıcı kodu-parola-şifre,

            * Bilgi girişi,

            * E-Beyanname yetki bilgileri,

            * Yeni e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi defter bilgi girişi,

            * Defter bilgileri bölümüne;

            * Defterin dönemi,

            * Defterin çeşidi (yevmiye, işletme, serbest meslek kazanç defteri) 

            * Defterin tasdik tarihi,

            * Noter T.C numarası,

            * Noter tasdik yevmiye numarası               

  Adana, 20.01.2015

İbrahim GÜLER *
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı

İnceleme Komisyonu Başkanı
Bağımsız Denetçi

__________________________________________________________________________________

  (*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.