Göster
Disiplin Kurulu

İsa Ruhi BATMAZ

İsa Ruhi BATMAZ

DİSİPLİN KURULU ( 2016 - 2019 )

Adana ilinde doğdu. Lisans seviyesindeki eğitimini Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Muhasebe mesleğine 1975 yılında serbest çalışarak başladı. Halen SMMM olarak faaliyetine devam etmektedir.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim ve denetim görevlerinde bulundu. 2010-2013 dönemin döneminde Adana SMMM Odası Disiplin Kurulu'nda üye olarak görev aldı.

Kitap okuma, seyahat ve müzik yaşam hobileri arasındadır.

Evli ve iki evlat sahibidir.
 

 

 Hasan TASLAKÇI

Hasan TASLAKÇI

Üye

Adana’da doğdu. İlk okulu Cebesoy İlkokulunda, ortaokulu Tepebağ Ortaokulunda ve Liseyi de Adana Erkek Lisesinde okudu. Daha sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini (Gazi Üniversitesi) bitirdi.

1971 yılından bu yana da kendi bürosunda Mali Müşavirlik yapmaktadır. Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası disiplin kurullarında çalıştı. Oda danışma meclisinde, Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu ile Eğitim Komisyonlarında Başkanlıklar yaptı. Muhtelif tarihlerde odanın düzenlediği panel , seminer ve toplantılara konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, Odanın internet sitesinde mesleki makaleler yazdı ve yazmaya da devam etmektedir. Müzik, kitap ve fotoğraf düşkünüdür. Adana Fotoğraf Amatörleri Derneğinin (Afad) üyesidir. 

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Alper YANTIR

Alper YANTIR

Üye

Adana'da doğdu. İlkokulu Necmiye Coşkuntencel İlkokulunda, Ortaokulu Sakıp Sabancı Ortaokulunda ve Liseyi Adana Çobanoğlu Ticaret ve Meslek Lisesinde okudu.

Dana sonra, Bolvadin Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü bitirdi.

2008 yılından bu yana kendi bürosunda Mali Müşavirlik yapmaktadır.
Adana SMMM Odasında Komisyonlarında görev aldı. Odanın çeşitli eğitimlerinde eğitici olarak görev aldı. Ayrıca Oda adına Çukurova Kalkınma Ajansı'na çeşitli projeler hazırladı.
Müzik, spor, mesleki kitap ve balık avına düşkündür.
Medeni durumu bekardır.

 

Nebi TOKLUCU

Nebi TOKLUCU

Üye

1983 yılında Adana'da doğdu. 

İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 2007 yılında Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye bölümünü bitirdi.

2012 yılından itibaren baba mesleği olan SMMM faaliyetine serbest olarak devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Erdoğan DÖNMEZ

Erdoğan DÖNMEZ

Üye

1974 yılında Adana'da doğdu. İlk, Orta, Lise öğrenimini Adana'da tamamladı.

Yüksek Öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. 2003 yılından bu yana mesleği serbest olarak icra etmektedir.

SMMM Odasında TÜRMOB delegeliği, İş Hukuku Komisyonunda görev aldı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.