ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yür&uu... Devamını Oku

Eklenme : 19.07.2019 11:31:07 || Değiştirme : || Okuma : 1010
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyenlerin kayıt yükümlülüğü başlamıştır.

 

Kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahsi geçen kurul kararlarında belirtilen istisnaların dışında kalanların VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerle ilgili idari para cezası yaptırımları (20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası) belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihleri, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,
  • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile belirlenen idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması açısından ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerinin incelenmesi ve Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sorumlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin bağlantı adresleri aşağıda yer almaktadır.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: https://www.kvkk.gov.tr/

 

VERBİS https://verbis.kvkk.gov.tr/

Sorularla VERBİS: https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir?: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir?: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir