ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Ticaret Sicile Kaydolan Şirketler İçin İşyeri Bildirgesi Düzenlenmeyecek !!!

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatını düzenleyen temel yasa olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinde, işyeri açılışla... Devamını Oku

Eklenme : 14.03.2018 14:20:26 || Değiştirme : || Okuma : 1727
Ticaret Sicile Kaydolan Şirketler İçin İşyeri Bildirgesi  Düzenlenmeyecek !!!

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatını düzenleyen temel yasa olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinde, işyeri açılışlarında en geç işçi çalıştırılmaya başlanılan tarihte Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işyeri bildirgesi verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca süresinde verilmeyen işyeri bildirgesi için 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinde idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Bununla birlikte işyeri açılışlarında şayet işveren tarafından çalıştıracağı sigortalı sayısının ve işe başlama tarihlerinin Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumunda, bu bildirimin SGK ya yapılmış sayılacağı yine 5510 sayılı Kanunda yer almaktadır. Ancak mevcut uygulamada, ticaret sicil memurluğuna yapılan bildirimde işverenlerin hem çalıştıracağı sigortalı sayısını hem de işe başlama tarihlerini belirtmesi gerekmekte olup bu bilgilerden birinin eksik olması durumunda SGK ya işyeri açılışı için işyeri bildirgesi verilmesi zorunluydu.

Resmi Gazetenin 10 Mart 2018 tarihli nüshasında yayımlanan “ 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “ 18 inci maddesi ile şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurluklarına yapılan bildirimlere ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bundan böyle, çalıştırılacak işçi sayısının ve işe başlama tarihlerinin belirtilmesine bağlı olmaksızın, şirket kuruluşlarında ticaret sicil memurluğuna verilen kuruluş dilekçesi formu SGK için işyeri tescilinde yeterli kabul edilecektir. İşyeri kuruluş formu ticaret sicil memurluğunca SGK ya gönderilen işyerleri ayrıca SGK ya işyeri bildirgesi düzenleyip vermek zorunda kalmayacaklardır. 

Yeni uygulamanın ayrıntıları SGK tarafından belirlendikten sonra konuyla ilgili detaylı açıklamamız ayrıca paylaşılacaktır.

İşverenlerimize ve Meslek Mensuplarımıza önemle hatırlatırız…

Mustafa KESKİN

MEFA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ