ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

SGK İHTAR ÇEKMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAYACAK

SGK İHTAR ÇEKMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAYACAK    Resmi Gazetede yayımlanan 16/05/2018 tarihli, 

Eklenme : 06.06.2018 18:03:30 || Değiştirme : || Okuma : 2076
SGK İHTAR ÇEKMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAYACAK

SGK İHTAR ÇEKMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULAYAMAYACAK 

 

Resmi Gazetede yayımlanan 16/05/2018 tarihli, 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Yasanın 102. maddesinin 2 nci fıkrasında önemli bir değişikliğe gidilmiştir.

 

Yapılan değişiklik ile SGK’ ya verilen bildirge, beyanname, belge ve defterlerde kayıtlı sigorta primine esas kazancın %1 ini aşmayacak ve brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek şekilde, prime esas kazançta bir eksiklik tespit edilmesi halinde öncelikle idari para cezası verilmeyecektir. Bu eksik bildirimin giderilmesi için işverene tebligatla 15 günlük süre verilecek, eksik bildirim, verilen 15 günlük süre içinde tamamlanırsa idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

         Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesine göre idari para cezası uygulanmaması için;

t SGK’ ya bildirilen sigortalılar ve çalışma gün sayılarında eksiklik olmaması,

t Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirge, beyanname, belge ve defterlerde kayıtlı sigorta primine esas kazancın %1 ini aşmayacak ve brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek şekilde, prime esas kazançta bir eksikliğin tespit edilmesi,

t Eksikliğin 15 gün içinde giderilmesi için SGK tarafından işverene ihtar çekilmesi,

t Eksikliğin, çekilen ihtarın tebliğ edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde işveren tarafından giderilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, eksikliğin SGK tarafından değil de işveren tarafından tespit edilmesi halinde de bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gün içinde giderilmesi halinde yine idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

İşverenlerimize ve meslek mensuplarımıza önemle hatırlatırız…

 

Mustafa Keskin
MEFA SOSYAL GÜVENLİK