ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Mevzuat Komisyonu Başkanı İbrahim Gülerin BOBİ FRS kitabının satışına odamızda başlanmıştır.

2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİMDE   BOBİ FRS  DÖNEMİ BAŞLIYOR Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standarı (BOBİ FRS), 29 Tem... Devamını Oku

Eklenme : 27.03.2018 14:57:42 || Değiştirme : 27.03.2018 15:01:03|| Okuma : 1934
Mevzuat Komisyonu Başkanı İbrahim Gülerin BOBİ FRS kitabının satışına odamızda başlanmıştır.

2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİMDE   BOBİ FRS  DÖNEMİ BAŞLIYOR

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standarı (BOBİ FRS), 29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK'ler) dışında kalan, başka bir ifadeyle, BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup halka kapalı ve bizlerin mükellefi durumunda olan işletmeler tarafından uygulanması zorunlu finansal raporlama çerçevesidir.

En son yayınlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Aktif toplamı 40 milyon ve üstü TL'sı, yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü TL'sı ve çalışan sayısı 200 ve üstü olan işletmeler 2014 ve 2015 yıllardındaki finansal tabloları ve yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate alındığında, üç ölçütten en az ikisinin art arda aşılması odurumunda 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır. 2017 yılı ve 2018 yılları için yeni ölçüt yayınlanmadığı için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklar için de aynı ölçütler 2016 ve 2017 yıllarındaki finansal tablolar ve yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate alınarak karar verilecektir.

BOBİ FRS'nin genel olarak KAYİK'ler dışındaki bağımsız denetime tabi tüm işletmelerin bağımsız denetiminde kıstas oluşturacak olması önemli bir adımdır.

BOBİ FRS'nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ile finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olarak, gerçeğe uygun sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır. BOBİ FRS'nin hazırlanmasında, Avrupa Birliği Muhasebe Direktifi, TMS'ler, MSUGT ile VUK'nu dikkate alınmış olup; uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla tutarlı, Avrupa Birliği düzenlemeleriyle tam uyumlu, sade bir standart setinin oluşturulması hedeflenmiştir. Belirli büyüklüğün altındaki işletmelere göre ağır olan tam set TFRS uygulama yükünü hafifletmek amaçlanmıştır. Bu sebeple BOBİ FRS, ilgili işletmelere kolaylıklar sağlayan hükümler içermekte, TFRS'lerle hedeflenen gerçeğe uygun sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir finansal tabloların oluşması amacını taşımaktadır.  

Halen uygulamakta olduğumuz "Tek Düzen Muhasebe Sistemi" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yeterli ve ihtiyaca cevap verebilir bir raporlama çerçevesi olarak görülmemektedir. Bu nedenle "TFRS"ye göre daha kolay uygulanabilir bir Standart olan BOBİ FRS'nin Tek Düzen'in yerini alma ihtimalinden söz edilmektedir. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın BOBİ FRS'yi öğrenmesinde fayda vardır.

Odamızın uzun yıllardan beri Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nı yürütmekte olan sayın, İbrahim GÜLER'in Mart 2018 tarihinde Yaklaşım Yayınlarından çıkan BOBİ FRS uygulama kitabı odamızda mevcut olup tam set TFRS'den sonra BOBİ FRS'yi de meslek mensuplarına kazandıran arkadaşımızı kutluyorum.   

Adana, 27.03.2018
Ali FARSAK
Oda Başkanı