ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

İŞVERENLERİMİZİN DİKKATİNE-SGK MESLEK KODU UYGULAMASI

SGK uygulamasında, işe giriş bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinde ismi olan sigortalılara fiilen yaptıkları işe uygun bir meslek kodunun tanımlanması zorunludur. Bildirimi y... Devamını Oku

Eklenme : 05.02.2018 14:03:28 || Değiştirme : 05.02.2018 14:06:29|| Okuma : 2706
İŞVERENLERİMİZİN DİKKATİNE-SGK MESLEK KODU UYGULAMASI

SGK uygulamasında, işe giriş bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinde ismi olan sigortalılara fiilen yaptıkları işe uygun bir meslek kodunun tanımlanması zorunludur. Bildirimi yapılan her bir sigortalı için, meslek kodlarından en uygun olanının seçilmesi ve  görev değişikliği, terfi gibi durumlarda ise sistem üzerinden meslek kodunun güncellemesinin yapılması gerekmektedir. 

09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde" sigortalının meslek kodunun gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi halinde, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanun’un 102. Maddesine (n) bendine göre, her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına, asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

 Ancak, meslek kodu bildirimleri ile ilgili ceza-i müeyyideyi düzenleyen kanun maddesinde, meslek kodu bildiriminin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde" gerçeğe aykırı olarak yapılması halinde ceza uygulanacağı belirtildiğinden meslek kodu cezası uygulaması da “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne geçilmesi ile başlayacaktır. 

Pilot uygulama olarak bazı illerde başlayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme zorunluluğu olmayan illerde ise  (Adana'da zorunlu değildir) meslek kodu cezası, bu uygulama zorunlu oluncaya kadar uygulanmayacaktır. 

Ancak geçmiş dönemlerde meslek kodunu hatalı giren işverenlerimizin sistem üzerinden meslek kodunu doğru olacak şekilde, cezai bir yaptırım söz konusu olmadan güncellemesinde fayda bulunmaktadır. 

Önemle hatırlatırız…

 

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI DEĞİŞTİ !!! 

İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem tazminatının hangi durumlarda ve nasıl ödeneceği İş Kanunda belirtilmiş olup yasal mevzuat hükümleriyle ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarına sınırlama getirilmiştir.

Yürürlükte olan 1475 Sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ; kıdem tazminatınınyıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan en yüksek Devlet memuruna(Başbakanlık Müsteşarı) ‘Emekli Sandığı Kanunu’ hükümleri kapsamında 1 hizmet yılı içinödenecek azami (en yüksek) emeklilik ikramiyesini geçememektedir. BaşbakanlıkMüsteşarının her yıl emeklilik ikramiyesinin değişmesi nedeniyle kıdem tazminatın 1 yıllık üstsınırı da her yıl değişmektedir

Bu çerçevede 01/01/2018 ila 30/06/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzer kıdemtazminatı tavan tutarı 5.001,76 TL olarak tespit edilmiştir.

İşverenlerimize ve meslek mensuplarımıza önemle hatırlatırız…

 

 

Mustafa KESKİN tarafından MEFA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ için hazırlanmıştır.