ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

DAHA FAZLASI İÇİN HAKKINI KULLAN…

DAHA FAZLASI İÇİN HAKKINI KULLAN… Bu yıl Mali tatil 2 Temmuz’da başlıyor. 28.03.2007 tarihli 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yür&uu... Devamını Oku

Eklenme : 17.07.2019 23:08:20 || Değiştirme : || Okuma : 588
DAHA FAZLASI İÇİN HAKKINI KULLAN…

DAHA FAZLASI İÇİN HAKKINI KULLAN…

Bu yıl Mali tatil 2 Temmuz’da başlıyor.
28.03.2007 tarihli 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre 2 Temmuz – 20 Temmuz 2019 tarihleri arası Mali Tatildir. 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tebliğleri ile Mali Tatilin uygulanması konusuna açıklık getirilmiştir.
Kanuna göre Mali Tatil boyunca yapılacak birçok iş ve işleme ilişkin süreler uzamakta veya işlememektedir. Ancak Mali Tatile ilişkin sonradan yapılan düzenleme ve vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması ile birlikte Mali Tatil hakkı açıkçası kuşa çevrilmiştir.
Bu anlamda uygulanabilir ve bizleri rahatlatabilecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu düzenleme Haziran dönemine ait beyanname ve bildirimlerin Temmuz ayı birlikte birleştirilerek Ağustos ayına uzatılması ile çözülebilir.
Ayrıca son yıllarda iyice artan iş yükü, ülkenin mali ve siyasi sorunlarının yansımaları neticesinde Mali Müşavirler muhasebe mesleğini icra edemez, sistem sürdürülemez duruma gelmiştir. Bu kapsamda mücbir sebep, yeşil pasaport, mali müşavirlerin sorumluluklarının yeniden tanımlanması gibi haklar tanınmalı, 3568 sayılı meslek kanunumuz demokratik ve çağın gereklerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli, vesayetten kurtarılmalı, KDV İade işlemleri, ticari ve iş mahkemelerinde Arabuluculuk, Bilirkişilik gibi mali müşavirlere yeni iş olanakları açılmalıdır. KOSGEB gibi kurumlar yeni ofis açan meslektaşlarımızı destek kapsamına almalı, üzerimizdeki KDV yükü azaltılmalıdır. Mali Müşavirlerin idari anlamda verdikleri hizmeti daha kolay ve nitelikli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler, kolaylıklar ve haklar tanınmalıdır.
Her fırsatta Mali Müşavirlerin idare ve mükellefler arasında bir köprü vazifesi gördükleri hatırlatılmakta ancak bu uygun çalışmalar ne yazık ki yapılmamaktadır. Artık bıçak kemiğe dayanmış, meslektaşlarımız mesleğin son yıllarda getirdiği yükler nedeniyle meslek hastalıkları ile boğuşmaya, işleri başında hayatlarını kaybetmeye başlamışlardır. Mevcut durum sürdürülemez bir hal almıştır!
Diğer taraftan da Mali Tatile ilişkin Kanun önümüzde durmaktadır. Bu temelde de Kanunun tanıdığı haklar sonuna kadar kullanılmalıdır. Tüm meslektaşlarımızı, muhasebe camiasını Kanunun uygulanabilirliği çerçevesinde Mali Tatili müşterilerimiz ve toplum nezdinde görünür kılmaya çağırıyorum.
Bu dönem içerisinde hizmet akdi ile çalışan meslektaşlarımız yıllık izin haklarını Mali Tatili gerekçe göstererek kullanmalıdır. Serbest çalışan meslektaşlarımız Mali Tatil hakkında hizmet verdikleri müşterilere bilgi vermeli, ofislerini belirli bir süreliğine de olsa kapatmalı, Mali Tatil bilincinin yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki; kullanılmayan her şey çürür. Bizlerin önünde duran Mali Tatile ilişkin Kanunun verdiği tüm hakları kullanarak, müşterilerimiz, idareler ve toplum nezdinde görünür kılmak, diğer taraftan da daha uygulanabilir bir Mali Tatil için mücadele etmektir.
Tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.

Adana Mali Müşavirler Odası
Başkan Güney Yılmaz