ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Ba - Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda d... Devamını Oku

Eklenme : 02.10.2019 15:03:42 || Değiştirme : || Okuma : 454
Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Ba - Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin GİB duyurusu.

 

Ba - Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba - Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba - Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 1/10/2019 tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir.

2019/Ağustos öncesi ne ait dönemlere ilişkin Ba - Bs formlarına uygulanması gereken cezalar ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya malmüdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.