ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

2019 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi

2019 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi 

Eklenme : 23.07.2019 12:58:08 || Değiştirme : 23.07.2019 13:01:55|| Okuma : 1005
2019 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi

2019 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi 

Son Tarih Beyanname / Bildirim ve Ödemeler
01.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2019 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
09.07.2019 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
10.07.2019 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24.07.2019 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
25.07.2019 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
26.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
26.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
26.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
29.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
30.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
31.07.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
31.07.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
31.07.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
31.07.2019 2018 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31.07.2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
31.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)